ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

To   προσωρινό Δ.Σ.  του  Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» καλεί τα μέλη του   σύμφωνα   με το άρθρο 24 του  καταστατικού  σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις  28  Μαϊου  2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στα Γραφεία της ομάδας στην οδό Ανδριτσαίνης 73  Γαλάτσι με μοναδικό θέμα   ημερησίας διάταξης :

Τροποποίηση των άρθρων    1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24   και  29  του καταστατικού- εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του ν.4726/2020. Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών η Γ.Σ. θα γίνει μετά τριών  3 ημερών ,στις 31 Μαίου 2021 επί των παρόντων.